Angalia lugha


a
b
bh
ch
d
e
f
g
h
i
j
k
m
n
ng
ny
o
p
r
s
sh
t
u
w
y

e


ebaaraegibaaranmmfuogroove, furrow
ebarafuegibarafunm1barafuice2thelujisnow
ebenkiegibenkinmbenkibank (for storing money)
ebhaganmmudatimeeribhaga
ebhaga rindiklbaadaye, baadae (sis., muda mwingine)afterwards, later (lit., another time)
EbhibhuriaEgibhibhurianmBibliaBible
ebhideonmvideovideo
ebhigerinmjashosweat
ebhiitanmvitawar
ebhikaariegibhikaarinmbikaricompass
ebhikikinmnyusieyebrowekikiki
ebhinji bhyayenmkijusi (sis., vimaji vyake)fetus (lit., its little waters)amanji-aaye (k.m., waaye, bhaaye, gaaye, n.k.)
ebhintu bhya okuteteranmmahari (sis., vitu kwa ajili ya kuoa)brideprice (lit., things to get married with)
ebhintu bhyonsegonmvitu vyoteeverything
ebhinyonyi1nmuchungu wa kuzaalabor pains (Am), labour pains (Br)
ebhinyonyi2nmndege (uwingi)birdsekinyonyi
ebhiyaegibhiyanmbiabeer
ebhuuganmsuruali panawide trousers (Br), wide pants (Am)
ebhyakuryanm1chakulafood2mavunoharvestekyakurya
echaakiegichaakinmchakichalk
echayinmchaitea
echebheroegichebheronmchupi (kwa mwanamke)underwear (for a woman)
echeecheegicheechenmzezeinstrument (of the stringed variety similar to a banjo)
echenguegichengunmsangaraNile perch (Lates niloticus)
echereraniegichereraninmcherehanisewing machine