Kabwa - Swahili - English


a
b
bh
ch
d
e
f
g
h
i
j
k
m
n
ng
ny
o
p
r
s
sh
t
u
w
y

e


ekimwensoebhimwensonmdhabihu, sadakasacrifice, offering
ekimyanmchakula ambacho hakikuivaundercooked food
ekinaabhiebhinaabhinm1uchinudity, nakedness2kuma, uke (sehemu ya mwili)vaginakinaabhi
ekinaguebhinagunmkitu chenye uimara (uliosababishwa na mtu au kitu)strong object (made strong by someone or something)
ekineteebhinetenmgugu maji (jamii ya kabichi)type of water plant (in the cabbage family)
eking'aruebhing'arunmkinachopendezaattractive thing
eking'eerereebhing'eererenmkitoto kichanganewborn baby
eking'ening'eniebhing'ening'eninmmtoto wa jicho (aina ya ugonjwa wa macho)cataract (eye disease)Hanú oraabhe na eking'ening'eni muriiso otakurora.Utakapokuwa na mtoto wa jicho, hutaona.When you have a cataract, you can't see.
eking'iritiebhing'iritinmufizigum (of the mouth)
eking'orooraebhing'orooranmaina ya mti jamii ya mgungatype of acacia tree
ekiniiniebhiniininm1kiini (cha tunda)core (of a fruit)2kiini (cha mti)heartwood (of a tree)3sehemu njano (ya yai)yolk (of an egg)
ekinkubhiebhinkubhinmlikuliku (aina ya ndege)African Gray Hornbill (Lophoceros nasutus)
ekinkuuriebhinkuurinmmuhindi ambao unavunwa lakini haujakomaa (umefubaa baada ya kukoswa mvua ya kutosha)harvested maize that is underdeveloped (due to insufficient rain)
ekinokoebhinokonmunga uliokandwa (kwa kutengeneza pombe)wort (in alcohol production)
ekinokonokoebhinokonokonmkona (ya jicho)corner (of the eye)
ekinonoebhinononmkilele (cha paa)peak (of a roof)
ekinsembeebhinsembenmaina ya samaki (anayefanana na furu)type of small fish
ekinsongyoebhinsongyonmkilele (cha mlima)summit (of a mountain)
ekintambaebhintambanmmbayuwayu (aina ya ndege)swallow (type of bird), swift (type of bird)
ekintuebhintunm1kituthing, objectekintu ekibhiibhikitu kibayabad thing2chombovessel, container
ekinuunoebhinuunonmkifaa (kinachotengenezwa kutoka pembe la ng'ombe na kutumika kuvutia damu sehemu yenye maumivu makali)siphon (made from a cow horn and used to remove blood from a painful spot on the body)
ekinyamaebhinyamanmkinyamasmall piece of meat
ekinyamboosoebhinyamboosonm1kidole kidogo (cha mkono)little finger2kidole kidogo (cha mguu)little toe
ekinyamuriebhinyamurinm1kivurugaji, kiharibifudisruptive thing, destructive thing2kihalifuillegal thing
ekinyamutahoebhinyamutahonmkilembwe (mjukuu wa tatu)third grandchild