Kabwa - Swahili - English


a
b
bh
ch
d
e
f
g
h
i
j
k
m
n
ng
ny
o
p
r
s
sh
t
u
w
y

e


eriikaamakanmkundi (la wachawi)group (of sorcerers)
eriiko1nmjiko (eneo la kupikia)kitchen
eriiko2nmuchafu (wa mwili)dirt (on the body)
eriikwaamakwanmsehemu ya shamba inayopangwa kwa ajili ya kulima (k.m., tuta linalimwa nusu)portion of a field planned for farming (e.g., half of a furrow)
eriimboameembonmwimbosong
eriinaamariinanm1jinaname2sifareputation
eriinagiitoameenagiitonmkitambaa (cha hedhi)menstrual cloth
eriiniamaninminiliver
eriinoameenonmjinotooth
eriiruamarunmgotiknee
eriisiamasinm1sautisound2sauti (ya mtu)voiceamasi garahunkanasauti zinafananathe voices are similar3sauti (ya kifaa cha kielektroniki)volume (of sound)Ongerya eriisi ya eradio naho nigwe bhukong'u.Ongeza sauti ya radio ili nisikie vizuri.Turn up the volume of the radio so I can hear it well.
eriisi erinyererenmsauti nyembambahigh-pitched voice (lit., thin voice)
eriisoameesonmjichoeye-temyatemya ameeso
eriiswaamaswanmudongosoil
eriisyaamasyanm1jani (la nyasi)blade (of grass)2jani (la mti au mmea)leaf (of a tree or plant)3lando (tawi la kiazi)branch (of a potato plant)
eriitegeereroameetegeereronmwazo (la fikra)idea, thought-sarya ameetegeerero
erijeereamajeerenm1barua, warakaletter, epistle2gazetinewspaper3maandishiwriting, literature
erijeesiamajeesinmjeshiarmy
erijibhuamajibhunmjawabu (la hesabu)solution (in mathematics)erijibhu rya bhwimajawabu la wimahorizontal solution
erijiikoamajiikonmjiko (kifaa kwa ajili ya kupikia chakula)stove
erijiiniamajiininmjinigenie, spirit
erijimboamajimbonmmkoaregion
erijomuamajomunmjambo jema, kitu kizurigood thing
erijooyaamajooyanmnyoya (la ndege)feather
erijuubhuamajuubhunmgoviprepuce, foreskin (of the penis)