Angalia lugha


a
b
bh
ch
d
e
f
g
h
i
j
k
m
n
ng
ny
o
p
r
s
sh
t
u
w
y

e


esibhitaariegisibhitaarinmhospitalihospital
esigaraegisigaranmsigaracigarette
esiiriamasiirinmdenidebt
esikuegisikunmeneo (la nyuma ya nyumba)area (behind a house)
esimitiegisimitinmsarujicement
esindaniegisindaninmsindanoneedle
esinemaegisinemanmsinema, filamumovie, film
esirimbiegisirimbinmfilimbi, firimbiflute-like instrument-tema esirimbi
esisimooti1nmkinyaa (kitu kinachomchukiza mtu)disgusting thing-rora esisimooti
esisimooti2nmkichefuchefunausea
esiyasanmsiasapolitics
estudiyoegistudiyonmstudiostudio
esubheeniegisubheeninmmbuzi jike (ambaye hajazaa)nanny goat (that has not yet given birth)
esukaareegisukaarenmsukarisugar
esumaakuegisumaakunmsumakumagnet
esumunmsumuvenom, poison
esurubhareegisurubharenmsurualitrousers
esururuegisururunmsururu (aina ya zana)pick-axe
esyatiegisyatinmshatishirt
esyekinmpodoquiver (of arrows)ensyeki
esyukaegisyukanm1shuka (ya kuvaa mwilini)loincloth2shuka (ya kuweka kitandani)bedsheet
esyureegisyurenmshuleschool
etaahiegitaahinmtai (ya kuvaa)tie
etamang'eeyoegitamang'eeyonmchupiunderwear
etapuretaegitapuretanmtapuretatypewriter