Kabwa - Swahili - English


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
m
n
o
p
r
s
t
u
w
y

g


-gwatatnz1-shikahold, grab2-dakacatch3-kamata (katika tendo fulani)catch (in some act)Omwihigirya yaabhagwata abheehigiri bharoorokanʼya amahunjuro ga amasomo.Mwalimu aliwakamata wanafunzi wanaonyeshana majibu ya mitihani.The teacher caught the students showing each other the answers to the test.4-kamata (mtu)capture5-kamata (kwa kupeleka kifungoni), -bambaarrest-gwatwa-gwatwa na emiyaga
-gwata obhujetnz-cheza bao (sis., -shika bao)play bao (a type of board game, lit., grab bao)
-gwatanatnz1-shikana, -kamatanastick together, grab onto one another2-unganajoin together, unite3-shirikianacooperate, collaborate
-gwatana amabhokotnz-shikana mikonojoin hands
-gwatanʼya1tnz1-unganisha, -unganaunify, join together, connect (two or more things or people)2-shikamanastick together3-patanishareconcile (two people or groups)
-gwatanʼya2tnz-chonganisha (k.m., magombano)instigate (e.g., an argument), set at odds
-gwatanʼya obhumwinm-unda umojacreate unity
-gwatiriratnz1-shikiliahold onto2-kamatacatch, capture
-gwatwatnz1-lewa (na pombe)be drunk2-lewa (na bangi)be high (on marijuana)-gwata
-gwatwa na emiyagatnz-shikwa na ugonjwa (sis., -shikwa na upepo)infected with an illness (lit., be grabbed by the winds)-gwataomuyaga
-gwatyatnz-nasasnare, trap
-gwisibhwatnz1-angushwa (kwa sababu ya upepo)be blown down2-angushwa (kwa mti)be felled (of a tree)-gwisya
-gwisyatnz1-dondoshadrop2-angushafell (e.g., a tree)-gwa-gwisibhwa
gyahusyaof-a
-gyatnz-endago