Kabwa - Swahili - English


a
b
bh
ch
d
e
f
g
h
i
j
k
m
n
ng
ny
o
p
r
s
sh
t
u
w
y

i


-inyunyumbakt1-nyenyekeabe humble2-kosa rahabe discontent
-inyururakt-jinyoshastretch oneself out
-iraabhakt-wahibe early, be prompt
-irahakt-jigambabe proud, boast
-irambikakt1-lala chinilie down2-pumzika (kitandani)rest (in bed)3-jinyoshastretch oneself out
-iribhirakt1-jizuia (kwa mwendo)prevent oneself (from moving)2-jizuia (kwa matendo)exercise self-control, control oneself
-iribhirirakt-zuiaprevent
-irigirakt-ringabe conceited, show off
-irinyakt-tuliacalm down
-iririmukakt-sisimkabe excited, be stirred (with emotion)
-irirwakt-pelekewabe taken to
-iroosyakt-jipambadecorate oneself (i.e., with jewelry)
-irootereryakt-ota (ndoto)dream
-irorakt1-jiona, -jigamba, -jivunabe proud, boast, show off2-jifanyapretend
-irurakt-pepeta (nafaka)winnow (grain)
-irurukakt-timuka (kwa vumbi)be stirred up (dust)Oruteeri rwirurukiri.Vumbi imetimuka.The dust has been stirred up.
-irutakt-jivuta, -sogea (peke yake)pull itself, move (on its own)Ekintu kiyo kireerutanga rubhaara.Kitu hicho huwa kinajivuta upande.That thing is moving sideways on its own.
-irutarutakt-jivutavuta, -jinyoshanyosha (viungo vya mwili)exercise (one's body)
-iruuryakt-jipumzisha (kivulini)rest (in the shade)
-iruusyakt-jitolea, -jitoavolunteer (lit., offer oneself)
-iruusya-mokt-jitoa (sehemu)remove oneself (from a place)
-iryakt-chomoza (kwa mwezi)rise (of the moon)
-isa1kt1-toshabe enough, be sufficientAhasi hanu hateesiri.Mahali hapa hapakutosha.This place was not big enough.2-toshelezasatisfy
-isa2kt-kamilikabe complete
-isaabhakt-nawawash one's hands