Angalia lugha


a
b
bh
ch
d
e
f
g
h
i
j
k
m
n
ng
ny
o
p
r
s
sh
t
u
w
y

ng


-ng'aanyakt-hamamove from (a place), emigrate
-ng'aanya (kwa amanji)ktkupwa na kujaa (kwa maji)ebb and flow (of tides)
-ng'aanyiakt-hamisharelocate (someone or something), evict
-ng'aanyirakt-hamiamove to (a place), immigrate
-ng'ahiryakt-pendeleaprefer
-ng'ang'ayakt-lia (kwa mtoto mchanga)cry (of a baby)
-ng'arakt-pendeza (k.m., mapambo)be attractive, look nice (e.g., decorations)
-ng'arabhakt-ng'aashineEnjota eng'arabhiri bhukong'u.Nyota imeng'aa sana.The star is shining brightly.
-ng'arabhyakt1-angazashine2kuwa na weupe wa radiflash (of lightning)
-ng'arirakt-pendeza (kwa mtu)look nice (for a person)
-ng'arukv-a kupendeza (k.m., kitu cha kupendeza, mtu wa kupendeza, n.k.)good-lookingomunene omung'arumnene anayependezaa good-looking fat person
-ng'aryakt-pendezesha, -pambadecorate
-ng'eheeryakt-nung'unikacomplain, grumble
-ng'enakt-danganyadeceive
-ng'ereng'ensakt-meremeta (k.m., kwa nyota)twinkle (e.g., of a star)
-ng'esang'esakt-meremeta, -metametasparkle, glitter
ng'inabhang'inanmmamamotherng'ina bhaanamama watotothe children's motherng'ineegi
ng'ina kiswanmmalkia wa mchwaqueen termite
ng'ina njukieging'ina njukinmmalkia wa nyukiqueen bee
ng'inawaabhonmmama yakehis mother, her mother
ng'ineeginmkiini (cha yai)yolk (of an egg)ng'ina
ng'okwndiyeit is (he or she)
-ng'ong'onakt-zungumza (mambo yasiyoeleweka)speak (unintelligibly)
-ng'oonakt-nguruma (kwa sauti ndogo), -ng'akiagrowl, snarl
-ng'oorakt1-andikawrite2-choradraw

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >