Kabwa - Swahili - English


a
b
bh
ch
d
e
f
g
h
i
j
k
m
n
ng
ny
o
p
r
s
sh
t
u
w
y

ny


nyamunjiijiginyamunjiijinmaina ya kumbikumbitype of termite
nyamunjororoginyamunjororonmjamii ya nguchirotype of animal related to a mongoose
nyamunkananaginyamunkanananmaina ya nyokatype of snake
nyamunkururuujuginyamunkururuujunmnguchiromongoose
-nyamurakt1-haribudamage, destroy2-tumia (fedha ovyo ovyo)waste (money)
nyamuririrwaganyamuririrwanmduduwashacaterpillar
nyamuterereganyamutererenmkonokonosnail
nyamwireetabhanyamwireetanmmtu aliyehudhuria tukio fulani bila kualikwaunivited guest, party-crasher
nyamwitiginyamwitinmbundiowl
nyanduguruginyandugurunmfilimbi inayotokana na matunda maalum, aina ya baragumutraditional whistle (instrument) made from a specific fruit, type of horn (musical instrument)
nyanduusiginyanduusinmshanga zilizotungwa kwenye kamba ndogondogo kwa kushonewa kwenye mkanda (huvaliwa kiunoni wakati wa kucheza ngoma za asili hasa kipindi cha tohara)beads strung on strings and sewn onto a belt (worn around the waist during traditional dancing especially during circumcision ceremonies)
-nyankakt1-hangaikabe upset, be worried2-tesekabe suffering, be in pain3-taabikabe in trouble, have problems
nyankang'aginyankang'anmreki (ya mti)rake (made from a tree)
-nyankukv-chafudirtyahasi anyankusehemu chafua dirty place
-nyankyakt1-hangaishaworry (someone)2-sumbuaannoy, bother
nyantegererwabhanyantegererwanmasiyeshauriwaclosed-minded person (i.e., who doesn't listen to advice)
-nyaragan'yakt1-tawanya (kitu)scatter (something)2-sambazadistribute, hand out3-sawazishaflatten-nyaragana
-nyaraganakt1-tawanyikabe dispersed, be scattered2-sambaabe spread about-nyaragan'ya
nyarogonmpindo (la mwisho chini kwenye tenga la bingobingo)hem (on the bottom end of a reed-woven basket)
nyaruguuyobhanyaruguuyonmjiranineighbor (Am), neighbour (Br)
Nyaruteerinmmwezi wa kwanza (Januari)January
nyawambubhiginyawambubhinmbuibuispider
nyawambwiginyawambwinmkinyongachameleon
nyawatimaginyawatimanmaina ya ndegetype of bird
nyawaunyanmmmavimmavi (aina ya mmea)type of plant