Kabwa - Swahili - English


a
b
bh
ch
d
e
f
g
h
i
j
k
m
n
ng
ny
o
p
r
s
sh
t
u
w
y

ny


-nyoonyoogyakt-legezaloosen-nyooha1
-nyoorakt1-pata (kuwa na kitu)get, obtain (something)2-pata (k.m., mshahara)earn (e.g., a salary)3-pata (mtoto)have (a child)Bhaanyoora omwana mubhugotu.Walipata mtoto uzeeni.They had a child in their old age4-kuta, -pata (baada ya kutafuta)find (after searching)5-okota (kwa bahati)chance (i.e., come upon by chance)6-fanikiwasucceed
-nyoora obhwerakt-pata faidamake a profit, profit (from something)
-nyoora omweyakt-pata nafuufeel better (after an illness)
nyoorekukama, ikiwaif
-nyorokakt-nyookabe straight-nyorosya
-nyorosyakt-nyooshastraighten-nyoroka
-nyunkakt-nukastink, smell (bad)-inyunkirirya-nyunkanyunka
-nyunka ebhigerikt-nuka jashoreek of sweat
-nyunkanyunkakt1-pelelezaspy on2-nusanusa (k.m., mbwa)sniff around (e.g., a dog)-nyunka
-nyunkirakt1-nusa, -toa harufusmell, give off a scent2-nukia; -toa harufu (nzuri)smell (good)
-nyunkukv-enye harufu mbayabad-smelling, stinky
-nyunyuntakt-nyonya, -fyonzasuck
-nyururukakt-torokaescape
-nyururukyakt1-penyeza (-leta kitu kwa kificho)smuggle2-harishahave diarrhea
-nyuunyakt-fyonza, -nyonyasuck
-nywererakt1-teketea, -ishiabe used up, run out2-teketea (kwa moto)burn up3-pungua (k.m., maji ya mafuriko)decrease, go down (e.g., flood waters)4-yeyukamelt, dissolve