Kabwa - Swahili - English


a
b
bh
ch
d
e
f
g
h
i
j
k
m
n
ng
ny
o
p
r
s
sh
t
u
w
y

o


okunywaktkunywadrink
okureka-hoktbaada yaafterJuma akayuuka mumanji okureka-ho okwerema.Juma akatoka majini baada ya kuogelea.Juma came out of the water after swimming.
okurwakt1-tokacome from, come out of, leave, go out2-vujaspill out, leakokurwa mukintukuvuja toka kwenye kituspill out of something3-churuzikatrickle awayokurwa amanyingaokurwa-mo kwa enda-rwana
okurwa amanyingakt-tokwa damubleedokurwa
okurwa-mo kwa endakt-haribika kwa mimba (sis., -tokamo kwa mimba)miscarry a pregnancy (lit., come out of inside a pregnancy)okurwaenda2
okuryaktkulaeatokurya arabhiikaokurya emuumaokurya enikuokurya obhuuki
okurya arabhiikakt-tunza akiba (sis., kula anaweka akiba)save up (lit., to eat he is putting away savings)okurya
okurya emuumakt-apa, kula kiaposwear, take an oathokuryaemuumakiapo; yamini
okurya enikuktkula njama, -fanya njamaconspire against (lit., eat a conspiracy)okuryaeniku 2njama
okurya obhuukikt-rina asali (sis., kula asali)harvest honey (lit., eat honey)okuryaobhuuki
okuryonmmkono wa kuliaright hand
okusanga kwa abhantunmumati (sis., kukusanyika kwa watu)crowd (lit., gathering of people)
okusinmdalili ya mvuasign that rain is coming
okusi kubhiihiriktmvua inakuja (sis., dalili ya mvua imekuwa mbaya)rain is coming (lit., the sign of rain has gotten bad)
okusyakt1-saga (nafaka)grind (grain)2-saga (meno)grind (one's teeth)
okusyengeranmkuzimudwelling place (of the dead)
okutwa1kt-nyesha (mvua)rain
okutwa2kt-chuma (k.m., matunda)pick (e.g., fruit)
okutwiamatwinmsikioear
okuujaktkujacomenuuje
okuyakt-ungua (kwa moto)be burnt (by fire)
-okyakt-washa (k.m., taa au mtambo)turn on (e.g., a light or a machine)Ekisunte kisoheri ego, omukaruka urya yookya obhurabhu.Giza lilipoingia tu, mzee yule aliwasha mwanga.Just when darkness came, that old man turned on the light.
-omakt-kaukabe dry, dry up, be dried out-omya
-omera1kt-ishilia (maji)evaporateMaayi yaatuura amanji kumagiha. Yaahinda, akarora amanji gaambiri okoomera.Mama aliweka maji mafigani. Aliporudi, akayaona maji yameanza kuishilia.Mother put water on to boil. When she came back, she saw that the water had started to evaporate.
-omera2kt-ng'ang'ania (kwa kuendelea)persistTaata hanú yaaringa araamba okureetya, yanga aroomera-ko mpaka bhamukirye.Baba alipokuwa akianza kuimba, alikuwa aking'ang'ania mpaka wamnyamazishe.When the man started singing, he persisted until they made him be quiet.