Kabwa - Swahili - English


a
b
bh
ch
d
e
f
g
h
i
j
k
m
n
ng
ny
o
p
r
s
sh
t
u
w
y

s


-sambukakt-jamiiana (kwa wanyama), -kwea (kwa wanyama)mate (for animals), copulate (for animals)
-sambukanakt-jamiiana (kwa wanyama)mate (for animals), copulate (for animals)
-samburakt1-rusharusha (k.m., maji)splash2-tawanyaspread
-sandakt1-shawishicoax, tempt, allure2-tongozaseduce
-sandaryakt-vua samakifish, go fishing
-sang'ayakt-simangagloat over, mock (someone)
sang'ebhasang'enmmtu mwenye meno ambayo yametokeza nje ya kinywaperson with teeth that stick out of the mouth
-sang'ya ameenokt-gwafuabare one's teeth
-sangakt1kuwa pamojabe together2-kusanyikacome together (as a group)Abhantu bhakasanga kumugi hanú bheegwa omukari wa kumugi kuyo arahuhutya.Watu walikusanyika kwenye mji waliposikia mwanamke wa mji huo anapiga yowe.People came together at that house when they heard the woman who lives there yelling for help.
-sangan'yakt1-changanyamix2-changanya (karata)shuffle (cards)
-sangararakt-sisimka (kuwa chachu mdomoni)tingle (in one's mouth)Nduuji aroobha erinyembe eribhisi, amate gakasangarara mumunwa.Nimeona anamenya embe bichi, mate yakasisimka mdomoni.I saw him peeling an unripe mango and it tingled in his mouth.
-sangiran'yakt1-kutanikameet together2-kusanyikacome together (as a group)Abhantu bhakasangiran'ya hanú bhaaja okwigwa ega omukuru wa ekyaro araaja.Watu walikusanyika waliposikia kwamba raisi anakuja.People came together when they heard that the president was coming.
-sanja1kt-chafuka (kwa tumbo)be upset (the stomach)
-sanja2kt-tokota (k.m., mboga)be boiled, be cooked
-sanjuuryakt-kata (k.m., matawi madogo madogo ya miti)trim (e.g., small branches off trees)
-sanukakt-rukaruka (kwa mnyama), -chupa (kwa mnyama)hop around (for an animal), jump around (for an animal)Ekituuju kirasanukanga.Sungura huwa anarukaruka.A rabbit usually hops around.
sanukiramongoamasanukiramongonmvunjajungumantis
-saragakt1-chanja (na sindano)vaccinate, immunize2-chanja (na wembe au kisu)make an incision (with a razor or a knife)
-sarasaatyakt1-nyunyizia (kidogo kidogo)sprinkle (a small amount)Sarasaatya amanji munyumba muyo, oruteeri rusuuhe-ko, abhantu bhasohe.Nyunyizia kidogokidogo maji humo ndani ya nyumba, vumbi ipungue, watu waingie.Sprinkle a little water in the house so the dust decreases and people can come in.2-paka (kwa juu juu)touch up (with paint)Omukonji akasarasaatya erangi kundigi ya enyumba yeetu, akamara, akagya.Fundi akapaka kwa juu juu rangi kwenye ukuta wa nyumba yetu, akamaliza, akaenda.The painter touched up the wall of our house with paint, finished and left.
-sarikakt1-haribikabe ruined, break2-haribika (kwa kuoza)spoil, rot3kuwa na uovu (mtu)be bad, be evil
-sarikirwa omutwekt-changanyikiwa (sis., -haribikiwa kichwa)be confused (lit., be ruined in the head)
-sariran'yakt1-kosanadisagree, quarrel2-haribianaruin one another
-sarya1kt1-haribu (kitu)destroy-sarya ameetegeerero2-haribu (chakula)spoil (food)3-haribu (mtu kwa jina, tabia, n.k.)ruin (e.g., someone's reputation, character, etc.)
-sarya2kt-kosa, -fanya kosamess up, make a mistake, err
-sarya3kt-poteza (k.m., muda)lose, waste (e.g., time)okusarya eribhagakupoteza mudato waste time