Angalia lugha


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
m
n
o
p
r
s
t
u
w
y

u


unubhanuonyhuyuthis person*-nu
*uryabharya1onyyulethat person (over there)9.2.3.5Demonstrative pronouns2wakyeyehe, she9.2.3Pronouns
uuwewakweweyou (sg.)9.2.3Pronouns
*uyobhayoonyhuyothat person (close to listener or referential)9.2.3.5Demonstrative pronouns