Kabwa - Swahili - English


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
m
n
o
p
r
s
t
u
w
y

b


baaingmaa (yaani, mlio wa kondoo)baa (i.e., sound that a sheep makes)
-bhatnz1-wabe, become2-kamilikabe completeN-kya hanu ribheeri.Ni kama limekamilika.Looks like it's complete.kwa okubha
bha1huswaof-a
-bha bhwaheenetnz1-wa sawa, -wa vizuribe alright, be well2-pata nafuuimprove, recover (from an illness)
-bha hamwitnz1-wa pamojabe together2-wa na afya nzuri (kwa mwili)be healthy (of the body)Hanú omubhiri gwani guraabhe hamwi, ndagya munyangi ya ensaaro.Mwili wangu utakapokuwa na afya nzuri, nitakwenda kwenye sherehe ya tohara.When my body is healthy, I will go to the circumcision celebration.
-bha mumagihanm-pikwa (sis., kuwa mwenye mafiga)be cooking (lit., be on the cooking stones)
-bha natnz-wa nahave, be with
-bha na eringʼanatnz-wa na nenohave something to say (lit., have a word)
-bha na omutwe gumwitnz-kataa shauri (sis., kuwa na kichwa kimoja)refuse advice (lit., have one head)
-bhaabhaatatnz1-tomasacaress2-papasagrope around, feel one's way around
-bhaabhahiratnz1-wa na wasiwasiworry2-zubaabe confused
-bhaahinm-shindiwinning, conqueringekikaare ekibhaahi;kikundi kishindi;winning group
-bhaajatnz-chongasharpen
bhaariinanmsomonamesakeNaaja okugya muruku, nkasikana na bhaariina waani ariho muruku hayo.Nilipoenda msibani, tukakutana na somo langu yupo msibani hapo.When I went to the funeral, I met my namesake there.
-bhaarukatnz1-pasuka (k.m., ardhi katika mtetemeko)burst, be split open (e.g., the ground in an earthquake)2-chanikabe torn
-bhaaruratnz-pasua, -chanja (kuni)cut open, split (firewood)
-bhaasatnz-piga kofislap
-bhabha1tnz-babua (manyoya ya ngozi ya mnyama)strip off (animal hair)Bhabha amabhuri ga eriseero rya emburi.Babua manyoya ya ngozi ya mbuzi.Strip off the hair from the goat's skin.
-bhabha2tnz-washa (kwenye ngozi)itch
-bhagatnz-karabatirenew, renovateJuma akagya okubhaga enyumba inu yaaringa ehaanyukiri orubhaara orumwi.Juma akaenda kukarabati nyumba iliyokuwa imebomoka upande mmoja.Juma went to renovate the house that was torn down on one side.
-bhagabhagatnz-zuia (mtu kufanya jambo au kusema neno)prevent (someone from doing or saying something)Yaaja okwimirira okuhaira, bhakaamba okumubhagabhaga kimwi akeekara.Aliposimama kuzungumza, wakaanza kumzuia hadi akakaa.When he stood up to speak, they began to prevent him until he sat down.
-bhagatyatnz-tafuta pesaearn a living
-bha-hotnz-wepo, -wapoexist, be there (in a location)Bhutaribha-ho obhusiki obhundi bhwa amanji bhunú bhurisikya ekyaro.Hayatakuwepo mafuriko mengine ya maji ambayo yataangamiza nchi.There will not be another flood there that will destroy the earth.
-bhajatnz1-ganda (kwa maji)freeze2-ganda (kwa damu)coagulate3-ganda (kwa maziwa)curdle
-bhajukatnz-fa ghafladie suddenly, fall dead