-ibhururukakt1-ruka (na kutua moja kwa moja)jump2-ruka (na kupaa angani)flyEkinyonyi kiibhururukiri kwisaaru.Ndege amepaa angani.The bird is flying in the sky.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *