-a ekikari (k.m., wa ekikari, kya ekikari, n.k.)kv-a kike (k.m., wa kike, cha kike, n.k.)femaleNduuji omwana wa ekikari.Nimeona mtoto wa kike.I have seen a female child.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *