-a munkoro yaani (k.m., wa munkoro yaani)kv-a moyoni mwangu, -a rohoni mwangu (k.m., wa rohoni mwangu)dear (lit., of my heart)omusaani wa munkoro yaanirafiki ya rohoni mwangua dear friend

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *