nyabhurebhekvfulanicertain, specificokusabha okukora eng'ana nyabhurebhekuomba kufanya jambo fulanito ask to do a specific task

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *