-sagatnz1-jaribu (kufanya jambo)try (to do something)2-jaribu (mtu)test (a person)3-jaribu (chuma)test (metal)