-imiriryakt1-simamisha (kitu kisimame juu)erect2-simamisha (mwendo)halt (something), stop (something)3-simamisha (kufanya jambo)suspend (from doing something)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *