-sarya2tnz-kosamess up, errOni ntaasarya eringʼana ryoryonse eguru ya amaragiriryo ga Abhayahudi.Mimi sikukosa jambo lolote juu ya sheria ya Wayahudi.I haven't erred in anything regarding the Jewish law.