kora1elehataevenOrusiku ruyo, ebhisekaani bhyonsego kora ebhya mwirobha munsi, bhikarwa amanji kwa eginguru.Siku hiyo, chemichemi zote hata za ardhini ndani sana, vikatoa maji kwa nguvu.On that day, all the springs, even those deep in the ground, burst forth with water.2unghadiuntilKineneheri bhukongʼu kora kibhiihiri.Kimepanuka sana hadi kimeharibika.It expanded a lot until it broke.3ungwalanor