-yuukatnz1-fufukabe revived, be raised (from the dead)Yeesu yaayuuka orusiku rwa kasatu okureka mubhaku.Yesu alifufuka siku ya tatu kutoka katika wafu.Jesus was raised from the dead on the third day.2-toka majinicome out of the waterJuma akayuuka mumanji okureka-ho okwerema.Juma akatoka majini baada ya kuogelea.Juma came out of the water after swimming.-hyuka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *