-sambukatnz-kwea, -pandana (kwa wanyama)mate, copulate (for animals)