-kongʼatnz1-komaa (kwa matunda au mboga za majani)be ripe (for fruits or vegetables)2-pevuka (kwa mwili wa mtu)come of age, be mature3-wa na ugumu (kwa vita au ugomvi)be difficult (for a war or fight)Eriihe rikongʼeri.Vita imekuwa ngumu.The war has been difficult.