-a obhururu (k.m., ga obhururu, kya obhururu, n.k.)kv-a buluu (k.m., ya buluu, cha buluu, n.k.)blueorwire rwa obhururuanga ya buluublue sky

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *