-koratnz1-fanya, -tendado2-umba, -undamake, create3-tengeneza (ili kitu kifanye kazi tena)fix4-tengeneza (mavuno)prepare (the harvest)-kora ebhyakurya5-shurutisha, -lazimisha (mtu afanye kitu)cause, force, compel (someone to do something)6-tifua (vumbi)stir up (dust)Omuyaga gurakora oruteeri.Upepo unatifua vumbi.The wind stirs up the dust.-kora ekituri-kora obhusaani