erisangiran'yonm1mkusanyiko (wa watu wengi)gathering (of many people)2mkusanyiko (wa wanyama wengi)group (of many animals)3mkusanyiko (wa vitu vingi)collection (of many things)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *