-a okwamba (k.m, ya okwamba, kya okwamba, n.k.)kv-a kwanza (k.m., ya kwanza, cha kwanza, n.k.)first

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *