-imukakt1-ondoka, -amka (kwenda)leave, get going2-amka (kusimama)get up, wake up3-dinda (kwa uume)have an erection (of the penis)Omukaruka araahikye emyaka mirongo kenda, emboro yaaye etakutura okwimuka.Mzee atakapofikisha miaka tisini, uume wake hauwezi kudinda.When an old man reaches 90 years of age, his penis cannot have an erection.-imukya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *