Hatimiliki

Kamusi ya Kikabwa - Kiswahili - Kiingereza

 

Wahakiki wakuu:

Nyamisana Hamis Philipo

John B. Walker

© 2016 SIL International®

 

 

Imechapishwa na:
SIL International®

Webonary.org

 

Toleo hili la intaneti linaweza kutajwa kama:
Nyamisana H. Philipo & John B. Walker. 2016. "Kamusi ya Kikabwa - Kiswahili - Kiingereza." Webonary.org. SIL International. Retrieved <Date of access>, from <www.webonary.org/kabwa>.