Browse English


[
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
y
z

i


Iamʋpnapn
iceglasɩn
idea for debatingbʋbwɛan
identify a culpritpwɛ 2v
identity cardkardantendablaɩkatɩn
idolatrous personjwə-kaanʋn
ifna7pt.g
ignitedwe4v
ignite a firenyəəriv
ignorancenayərin
ignorant (be)yəri1v
ignorant personnayəri-nyɩmn
illnessyawɩʋn
illustrationnyɩnyʋgʋn
imitatelwəni1v
immature-pwalaadj
immature femalecʋa2adj
immature female goatbʋ-cʋan
immature female sheeppi-cʋan
immediatelylɩlaadv