Browse English


[
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
y
z

t


tabernaclejero-vwe 2n
tabletaabʋlʋn
table of breaddɩpɛ taabʋlʋ
table of multiplicationpulim jəlo tɔnɔ
tabooculun
tailnabili1n
takekwe1vjoŋiv
take a loanjɩnɩ1v
take a pledgetiŋi daarɩexpr
take a stepgɔ na-baarɩ
take awaypuri1v2v
take backyiri1v
take by forcegɩrɩgɩ1vcaalɩvvrɩ1v
take careye4v
take downparɩ2v
take from the topdwanɩ1v
take guardcicev
take hold ofja1v
take somev
take somewhereja n vuv
take the lid offkʋʋrɩ 2v
takingssəbu-zʋʋn