Browse Kassem


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɩ
j
k
l
m
n
ny
ŋ
o
ɔ
p
r
s
t
v
ʋ
w
y
z

i


intɛrneteninternet, toileinternetEnglish