Browse French


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
[
q
r
s
t
u
v
w
y
z

d


délimiter [delimite]kaŋɩ1v
demain [dəmɛ̃]jwaanɩadvjwaadv
demain (à) [adəmɛ̃]ka pʋʋrɩinterj
demande [dəmɑ̃d]loron
demander [dəmɑ̃de]bwe1vloori1v
demander de l'aide [dəmɑ̃de də lʼɛd]warɩ3v
démanger [demɑ̃ʒe]tʋrɩ1v
demeurer [dəmœre]maŋɩ3v
demi [dəmi]cicoronpʋsʋkan
demoiselle [dəmwazɛl]katɔgɔnbukɔn
demoiselle (libellule) [dəmwazɛl]kəbridalʋn
démon [demɔ̃]ciciribun
démon [demɔ̃]sʋtaanɩncicirən
dendrocygne veuf [dɛ̃drɔsiɲ vœf]alisisin
dent [dɑ̃]yəlin
dentifrice [dɑ̃tifris]yələ nugən
départ [depar]viirimn
département [departmã)nagonagan
dépassement [depasmɑ̃]gaalɩmn
dépasser [depase]dwe3v
dépasser [depase]gaalɩv
dépasser la maturité [depase la matɥrite]kwɩɩrɩv
dépecer [depəse]povlɔɔrɩ1v
dépecer [depese]baanɩ3v