Browse French


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
[
q
r
s
t
u
v
w
y
z

q


quandtɩnpt.g
quand [kɑ̃]na1pt.g
quand, quel moment [kɑ̃, kɛl mɔmɑ̃]dooint
quantité [kɑ̃tite]dagɩmnni7nyi4v
quarante [karɑ̃t]fiinnanum
quartier [kartye]nawuurin
quatre (énum.) [katr]nnanum
quatre [katr]bana1num
quatre-vingt-dix [katrəvɛ̃dis]funʋgʋnum
quatre-vingts [katrəvɛ̃]funɔnɔnum
que [kə]4cj4cj
que [kə]dɩlʋrelyalʋrel
que, qui [kə, ki]kʋlʋ2rel
quelqu'unajaŋwɩn
quelqu'un [kɛlkœ̃]nɔɔnʋn
quelquefois [kɛlkəfwa]maŋa doŋ nɩ
quelques [kɛlkə]bagratʋinddɩdaaraindbadaaraind
querelle [kərɛl]najaran
querelleur [kərɛlœr]najajarʋn
question(s) [kɛstyɔ̃]bwiən
questionner [kɛstyɔne]bwe1v
queue [kø]nabili1n
qui [ki]kalʋ1rel
qui ? [ki]bra2int
qui (genre A) [ki]wɔɔint
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >