Browse French


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
[
q
r
s
t
u
v
w
y
z

t


T-shirt [tiʃœrt]swətin
tabac [taba]nanwalɩn
tabac (boule de) [bul də taba]tanɔŋɔn
tabac pilékasara1n
table [tabl]taabʋlʋn
table de multiplication [tabl də mɥltiplikasyɔ̃]pulim jəlo tɔnɔ
tableau (noir) [tablo]tabulon
tablette en pierre [tablɛt ɑ̃ pyɛr]kandwa-pɩlagan
tabouret [taburɛ]yituŋun
taillekamunimn
taille [tay]təŋən
tailler2v
tailleur [tayœr]tɛɛla-tunnyanyaanʋn
taire (se) [sə tɛr]cɩm1v
talon [talɔ̃]nakilən
tam-tam [tamtam]gumben
tam-tam [tamtam]kwərə1nkwər-balankwər-niən
tamarin (fruit) [tamarɛ̃]sana3n
tamarinier [tamarinye]sana2ntamarindus indica
tambour [tɑ̃bur]gul-balangul-niən
tambour [tɑ̃bur]gulu1ngulə1n
tambourin d'aisselle [tɑ̃burɛ̃ dɛsɛl]gungwəŋən
tamis [tami]yɔlɔnsɩzɛɛrɩn
tamisage [tamizaʒ]zɛɛm1n