Search results for "Lazy"

fəəə . 1slow (sem. domains: 6.1.2.4.2 - Lazy, 9.3.3 - Partly.) 2slowly (sem. domains: 7.2.1.1 - Walk.)
Comments (0)

 

n'yanə lazy (sem. domains: 6.1.2.4.2 - Lazy.)
Comments (0)

 

n'yelɛ 1defenseless (sem. domains: 4.8.2.4 - Defend.) 2n. lazy person (sem. domains: 6.1.2.4.2 - Lazy.)
Comments (0)