Résultat de recherche pour "Work well"

nɨŋ buni work well (sem. domains: 8.3.7 - Good, 6.1.2.3 - Work well.)
Comments (0)

 

ntɛgwɨ . 1strong man (sem. domains: 6.1.2.3 - Work well.) 2healthy person (sem. domains: 2.5 - Healthy.)
Comments (0)

 

ŋga 1strong man (sem. domains: 6.1.2.3.2 - Work hard, 6.1.2.3 - Work well.) 2n. powerful (sem. domains: 2.4.1 - Strong.)
Comments (0)