Résultat de recherche pour "diənə"

*diənə 19/26 edible (sem. domains: 5.2.3 - Types of food, 1.4 - Living things.)
Comments (0)

 

buwəŋ bu diənə n. living, enjoying life eating life
Comments (0)

 

diənə food (sem. domains: 6.5.2.7 - Room.)
Comments (0)