Search results for "dzə budə"

dzə budə 1phr. far 2phr. distance (sem. domains: 7.2.5.2 - Follow.) 3phr. far distance (sem. domains: 8.2.6.1 - Far.) 4phr. long distance (sem. domains: 8.2.6 - Distance.) 5far away (sem. domains: 4.1.6.1 - Unfriendly.) 6extreme end (sem. domains: 9.3 - Very.)
Comments (0)

 

dzə budə kɨtso very far distance (sem. domains: 8.2.6.1 - Far.)
Comments (0)

 

gəŋ dzə budə go far away (sem. domains: 8.2.6.1 - Far.)
Comments (0)