Résultat de recherche pour "kɨbəsə"

kɨbəsə n. 7/8 shoulder (sem. domains: 2.1.2 - Torso, 4.2.8 - Humor, 1.6.2 - Parts of an animal.)
Comments (0)

 

kɨkuŋfɔ kɨ kɨbəsə lə phr. shoulder blade
Comments (0)