Résultat de recherche pour "kɨtətə"

kɨtətə n. 7/8 drop (of rain or water or anything in liquid form) (sem. domains: 2.2.5 - Bleed, blood, 1.3.2.3 - Drip, 1.1.3.3 - Rain, 2.2.6 - Sweat.)
Comments (0)

 

kɨtətə kɨ dzaŋ'ə phr. drop of rain
Comments (0)