Résultat de recherche pour "muhu₁"

muhu dem. that (far); demonstrative pronoun for nouns of class 6a (sem. domains: 9.2.3.5 - Demonstrative pronouns.)
Comments (0)