Search results for "eperapi yae poko"

eperapi yae poko poko
poko(eperapi yae poko) a fork. n. eperapi yae poko tong-like fork
kaaa forked stick. n. syn: eperapi yae poko .