Semak seimbas Inggeris


1
2
4
6
a
b
c
d
e
-
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
y
z

b


backwardslumpatiw1
backwards front to backgayadung1
backwards, bendkiyanglaad1likad 1
backwards, falllunggaang1
backwards, gogustan1
backwards, put onbolikung1
bacteriakuman1
bad (naughty)nakal
bad avoidedkodtuwaday1 1
bad behaviorkeke'e1 2paluy
bad behavior, hidelikup 2
bad climberlandang1 2
bad coughkukul
bad dream, may you not havekad 36
bad fate, avoidpalis1
bad food, dispose ofimbolit
bad luck protectionpisulod
bad luck, sufferbolungkaang 1
bad manneredkurang 2
bad omenkadaat1
bad smellingrongolis
bad, gopasa 1a
bad, makedurun
bad, make moredurun