Semak seimbas Inggeris


1
2
4
6
a
b
c
d
e
-
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
y
z

o


oar, usegoo1 1
oathjanji1
oath on, takedomi1
obey from fearronok
obey, person who alwaysbolikung2
objectguang
object falling in waterlobuk
object tobolintang 2
object, thingbango1
object, what iskuro1 10
objection, not to expresskad 25
objectiveadak
objectsrokoy1 1
obligatoryporolu 1
obligepajal
oblige tojojol
obliteraterolob
obliterate sthbinasa2
oblong winnowing trayrilibu1
obscenities, speakingbunsala
obscentity, useimbuar 1a