Semak seimbas Inggeris


1
2
4
6
a
b
c
d
e
-
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
y
z

w


waaaiii1
wackgawoy
wafflinggogok lagay1
wag (tail)kiwos
wag head from side to sidelingi1
wager, makepasang2 3
waist beltporokina1
waist, side ofpiuk1
waist, slenderrikos 1a
waist, smalllanjang1
wait and seeindan
wait, signal todungit1
wake from faintpasi 1
wake up by shakinggurian
wake up from faintingguli1 3
wake up s.oburugow
walk (crawl)kamang
walk farlonjow