Semak seimbas Perancis


1
2
6
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
y
z

u


usah, takkoyon 1a
usah, tak-*adang2
usaha, ber-*gisom1 2kajar
usaha, hasilbuwag1
usaha, hasil : kerja, hasilpuroti
usahkandoolu2
usang, pakaianginaray1 1
usang, parangdayap1
usap zakar bayigawir
usap, di-*ompugus 1
usap-usap, meng-*ompuyogpuyay
usek, meng-*kasow1 1
usia samanamot1 1c
usia, lanjutlayuw1 2
usia, se-*ampon 1ampon 1a
usir iblisimuaw 2linsa
usir roh, kain yg dibakar utkbunut1
usir syaitan, upacarabolimbing1 3