Browse Kimaragang


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
N
o
p
r
s
t
u
w
y

k


kuroos1nbunyi (manusia atau binatang berjalan), suararushing soundkuroos2KUROOSder.nbunyirushing soundLinumosok i Adam om i Hawa nokorongow dit kuroos do Kinoringan.Semasa Adam dan Hawa mendengar suara Tuhan berada di taman Eden mereka pun bersembunyi.Adam and Eve hid having heard the sound of God walking.
kuroos2der. ofkuroos1rushing_sound
kuropitketik, bunyi spt bunyi jam (mesin taip, dll) atau biji jagung yg meletup ketika dibakar dsbpop, crackle (e.g. corn being roasted)antkuroputmongungkuropitm- pong- ung- KUROPITder.vberketikmake crackleMongungkuropit mari ot tasin ong posuboon sid tapuy.Garam akan berketik jika ianya dikenakan pd api.Salt makes a crackling when put over a fire.
kuropokdepak, bunyi spt bunyi org menebang kayuchopping soundsynlopoksongkuropoksong- KUROPOKder.vberdepakanmaking lots of chopping soundSongkuropok yoalo rumilik.Mereka berdepakan melakukan tebasan.There is lots of chopping sound with them cutting brush.
kuropusongv1sst usaha yg tdk menjadi atau tdk memberi hasil (spt tanaman akan layu, pendidikan terkongkong, dll) atau tiada harapan masa depan yg cerah (hidup akan mundur, dll)wither, wilt, die (of plants); become poor or lacking (of humans)kinumoropusong1-in- -um- KURUPUSONGder.vtelah layuwitheredOkon-ko minakang it gata tinanom ku, kinumorupusong nogi.Pokok getah yg saya tanam tdk tumbuh dgn subur, malahan ia telah layu pula.Rather than the rubber I planted flourishing it withered.2hidup melarat, hidup miskin, papabecome poor or lacking (of humans)kinumoropusong2-in- -um- KURUPUSONGder.vtelah hidup melaratbecame lackingKinumoropusong it tanak gulu dialo tu nawi padagang it tana yo.Kini anak sulungnya telah hidup melarat kerana kesemua tanah-tanahnya habis dijual.His oldest son became lacking because he sold all his land.kumoropusong-um- KURUPUSONGder.vakan hidup melaratbecome lackingKumurupusong ot koompuson kadung maalan sumikul.Jika seseorang tidak mahu bersekolah pasti ia akan hidup melarat.When you are lazy at schooling eventually you will become lacking.
kuroputdetup, berdetup, bunyi benda meletup (letup-letup kecil)popping noiseantkuropitmongingkuroputm- pong- ing- KUROPUTder.vberdetuppopMansak neelot linugu dat togilay dilo tu, mongingkuroput no.Jagung yg dipanggang itu sudah masak sebab, ianya berdetup.That roasted maize is cooked because it is popping already.
kuroyonder. ofkuro1 9do_what_with_(sth)
kuru1vduduk meruah, bkn membuang air besar (di lubang tandas dan di mana-mana) tinggung, bertinggung, cangkung (bkn membuang air kecil atau najis dlm lubang)squat down (doesn't distinguish whether heels touch or not)kumuru-um- KURUder.vbertinggung, duduk meruahsquatOkodok peelot tanak dialo, eelo no kumuru kondiri.Anaknya sudah pandai bertinggung sendiri [utk berak].His child is small but already knows how to squat [to poop].kuru2KURUder.vtinggung, cangkung (spt ketika membuang najis dll), duduk meruahsquatKuru silod luwang ong tumee koh no.Kau bertinggung di lubang itu, kalau kau nak buang tahi ya.Squat in that hole when you are going to defecate.muukurum- REDV- KURUder.vsedang bertinggung, sedang duduk meruahsquattingGiango kuh it longobon di jamban, muukuru yalo.Dgn segera saya membuka pintu tandas rupanya dia sedang bertinggung.I opened the door to the outhouse and he was squatting [there].pokuruopo- KURU -oder.vtinggungkansquatPokuruo po at tanak alot titetee.Tinggungkan dulu anak itu di lubang dia nak buang air besar.Have that child squat because he wants to defecate.pokuruonpo- KURU -onder.vdicangkungkancause to squatKadung tumee at tanak, pokuruon ad luwang.Apabila anak itu nak buang najis, canggungkan ia di lubang itu.When the child defecates have him squat over the hole.
kuru2der. ofkuru1squat
kurubv1kebas, bunyi spt sayap ayam yg sedang berlaga dll, serangga masuk dlm telingaflapping sound, buzzing in earsmuukurub1m- REDV- KURUBder.vberbunyiflapping soundNunu ad tolingo ku dilo tu muukurub?Apa pula yg di telinga aku itu kerana ia berbunyi?What is in my ear since I hear a buzzing?okurub1o- KURUBder.vakan berbunyiflapping soundKadung-ko sodom mari ot nokosuwang sid tolingo, okurub-i.Kalau semut gula yg masuk ke telinga, ia akan berbunyi juga.When an ant goes in the ear it buzzes.tumikurub-um- ti- KURUBder.vseringkali berkebasflapping soundNunu kelot tumikurub ad kutak dilo owo?Apa pula yg seringkali berkebas di dalam kotak?What is making a flapping sound in that box?2bunyi serangga sedang bergerak (dlm telingga)sound of insect in earmuukurub2m- REDV- KURUBder.vada bunyi serangga sedang bergerakbuzzing in earWarot muukurub ad tolingo ku.Ada bunyi serangga sedang bergerak di dalam telinga saya.There is something buzzing in my ear.okurub2o- KURUBder.vakan berbunyibuzzing soundNunu nopo song-dudupot ot kosuwang sid tolingo, andang okurub.Walau apa jenis serangga yg masuk ke telinga kita, pasti ada bunyi nya sedang bergerak.Whatever insect gets into your ear will make a buzzing.
kurubaw1nburung garuda, sj burung dlm sastera lama, burung rajawali besar, helang besar (kenaikan visynu)giant mythical bird, Vishnu's eagle (from Hindu mythology)cfbugang1kurubaw2KURUBAWder.nburung garudaVishnu's eagleKoowit do tulun kabarasan ot kurubaw.Kononnya burung garuda dapat mengangkat manusia terbang ke udara.Supposedly Vishnu's eagle can carry a human.
kurubaw2der. ofkurubaw1Vishnu's_eagle
kurubutdepak, bunyi spt bunyi hentakan kaki kuda dll (berlari)sound of hoofbeats (of buffalo, horses, etc.)synkuruntudmuukurubutm- REDV- KURUBUTder.vsedang berdepakmaking hoofbeatOrongow ku muukurubut sid toori ku, intangay ku nga kuda balaay migusa.Saya terdengar sedang berdepak di belakang saya, rupanya kuda yg sedang berkejaran.I heard hoofbeats behind me, I looked and there was a horse chasing me.okurubuto- KURUBUTder.vberdepakmake hoofbeatOkurubut nopo yoalo manangkus, rumosi do pulis.Berdepak semua mereka berlari, kerana takut ditangkap polis.He was running making a pounding, being afraid of the police.
kurudot1adjkedut, kelim yg berkedut-kedut (pd bantal, baju, dll)rumple, wrinkle (esp. of clothing or paper)kumurudot-um- KURUDOTder.vakan menjadi ropolwrinkleKumurudot mari ot baju ong amu pawaladon.Baju akan menjadi ropol jika tidak disidai.I shirt will get wrinkledkurudot2KURUDOTder.adjkedut, ropol, renyuknot flat, rumpledAso torika ku, sagay kurudot neti baju ku.Aku tidak mempunyai seterika, sebab inilah baju aku ropol.I don't have an iron; that's why this shirt is wrinkled.obingkurudoto- bing- KURUDOTder.vmudah meropol, mudah keduttend to wrinkleAraat iti kumut diti; obingkurudot.Kain ini tak elok mudah meropol.This cloth is bad; it always gets wrinkled.okuruduto- KURUDOTder.vsudah berkedutwrinkleMoleeng no yodu, okurudot no ah wuros yo.Nenek sudah tua, kulit mukanya sudah berkedut.Grandmother is old now; her face is wrinkled.
kurudot2der. ofkurudot1wrinkle
kurudowvgelepar, menggelepar, marah kerana disuruh bangun utk melakukan sst (makan, dll) atau hentakkan kaki kerana terganggu tidur)stamp feet, stomp feet, hit with bottom of feetminogkurudow-in- m- pog- KURUDOWder.vtelah menggeleparhit with soleMinogkurudow nogi yalo dot posikan mangakan.Dia telah menggelepar pula disuruh bangun utk makan.He kicked his feet out when awakened to eat.mogkurudowm- pog- KURUDOWder.vmenggeleparhit with soleMogkurudow mari yalo dilo do posikan mangakan.Biasanya dia menggelepar apabila disuruh bangun utk makan.He will kick if awakened to eat.
kuruguvdebup, bunyi spt bunyi barang (benda yg terjatuh di lantai) atau spt bangku, dllthud, sound of heavy object landing on floorsynkulampawkokuruguko- KURUGUder.vberbuat debupbangKada kow kokurugu kangku diri.Aku kata, kamu jangan berbuat debup.I told you not to make a banging.muukurugum- REDV- KURUGUder.vsedang mendebupbangingNunu ot atagon dialo dilo tu muukurugu?Apa pula yg di buat itu sedang mendebup?What he is building since there is a banging?okuruguo- KURUGUder.vberdebupbangNunu inot okurugu dino?Apa pula yg berdebup itu?What is making that banging?pokukurugupo- RED- KURUGUder.vtiba-tiba berdebupsuddenly bangIntaay pe tanak, milom noliwan iri tu pokukurugu norongow ku.Kau pergi periksa anak itu, mungkin dia terjatuh kerana, aku terdengar tiba-tiba berdebup.Check on that child; he may have fallen because I heard a sudden bang.tumikurugu-um- ti- KURUGUder.vberdebupanbangingMigagut dati yoalo dilo tu tumikurugu ad walay yo.Mungkin mereka bertengkar sebab berdebupan di rumah mereka.They may be having a fight because there is a banging in their house.
kurulu1nroman, bekas tangkai-tangkai kering (sekam padi)rachis, seed stalk (on rice)kurulu2KURULUder.nromanrachisTutudan peelot kurulu, osupot.Awak bakarkan roman padi itu kerana semak.Burn those rachis; it's messy.
kurulu2der. ofkurulu1rachis
kurulung1n1tempurung, geluk, kulit yg keras pd beberapa jenis buah (terutama kulit buah kelapa, dll)coconut shellsynboong1kuyakub1kurulung2KURULUNGder.ntempurung kelapacoconut shellSubay-ko tutudan ah kurulung dilo tu osupot.Tempurung kelapa itu harus di bakar kerana ia semak.Those coconut shells need to be burned because they are messy.2kulit kerangshell (of shellfish)synkuyakub1kurulung3KURULUNGder.nkulit kerang, kulit siputshell (of shellfish)Ogumu ot kurulung do tagub nanu dialo tu opugon yo.Banyak kulit kerang yg diambilnya, kerana dibuatnya dgn kapur sirih.He gathered many shellfish shells to turn to lime.
kurulung2der. ofkurulung1 1coconut_shell
kurumuvdikepal, digenggam-genggam (spt kertas, kain, dll)scrunch up sth while grabbingantkuruputkinurumu-in- KURUMUder.vkepalcrumpleNokuro tu kinurumu nu inot surat baranak ku?Apa sebab kau kepal sijil beranak aku?Why did you crinkle your birth certificate?kurumuwoKURUMU -oder.vdikepalcrumpleKurumuwo nopo dialo it siin om posubo'o yo no id tapuy.Lalu dikepalnya wang itu dan mencampak ke dlm api.He crumpled his money and threw it into the fire.kurumuwonKURUMU -onder.vdikepalkancrumpleKurumuwon nopo dialo ilo siin posuwang id pakit.Dikepal nya sahaja duit itu caranya memasukkan ke dalam poketnya.He just crumpled the money to put it in his pocket.
kurumuwoder. ofkurumuscrunch_up
kurumuwonder. ofkurumuscrunch_up