Browse Kimaragang


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
N
o
p
r
s
t
u
w
y

r


raa11n1andarah, cecair berwarna merah yg mengalir dlm tubuh manusia atau binatangbloodki-raaki- RAAder.vada darah, berdarahhave/be bloodAmu elaan nunu dot raa it tukad ya diri, tu milom ki-raa siri.Tak tahu darah apa yg melekat di tangga kami, tiba-tiba ada darah disitu.I don't know what the blood on the steps is, because out of the blue there is blood there.raa2RAAder.ndarahbloodAsapow ot raa dit pilat di takod dialo.Terlalu banyak sekali darah keluar pada luka di kakinya.The blood from the cut in his foot was profuse.1bvberdarahbleedmaara'am- REDV- RAAder.vsedang berdarah, kelihatan berdarahbleedingMaara'a-i at longon dialo nopigis do tumbalang.Tangannya telah pun berdarah terhiris dgn buluh.His arm is bleeding having been cut by bamboo.momuraam- pong- pu- RAAder.vberdarah (tiba-tiba, tanpa sebab yg diketahui)suddenly bleedMilom momuraa i todung di tanak ku.Hidung anak saya tiba-tiba berdarah.Suddenly my child got a nose-bleed.nakaraanoko- RAAder.vtelah berdarah (ada penyebab)have bledNakaraa at tulu dialo nokogugu do pansang.Kepalanya telah berdarah kerana terantuk dgn paku.His head bled when he bumped into a nail.nara'anno- RAA -ander.vmengalami pendarahanhave bledNara'an it tasu ku minigogol dot tasu do tulun.Anjing saya mengalami pendarahan akibat bergelut dgn anjing org lain.My dog has bled having fought with someone else's dog.2vupacara korban, menyembelih binatang ternakan (darah ditabur) utk melepaskan dari sst bencana (spt panas, kemarau, hujan berpanjangan, penyakit, dsb)do ritual spilling of bloodaraao- RAAder.vupacara korban dilakukando blood ritualAraa poma yalo dilo nga amu-i olingasan, tu okon-ko rogon po ot minomokoruol dialo.Walau pun upacara korban dilakukan ke atasnya, namun penyakitnya tidak sembuh, kerana bukan iblis yg membuatnya sakit.A blood ritual was done for him but he still wasn't healed because it wasn't demons that made him sick.mangaraam- pong- RAAder.vmembuat upacara korbando blood ritualAwasi do mangaraa tokow do pomogunan tirad diti dot oleed no magadlaw.Lebih baik kita lakukan upacara korban, disebabkan keadaan kemarau yg berpanjangan ini.It would be good to do a blood sacrifice for the village given that at there has been a long drought.naraano- RAAder.vupacara korban telah pun dilakukanhave blood ritual done forNaraa no yalo dilo nga kakal-i sumakit.Upacara korban telah pun dilakukan ke atasnya, namun dia masih sakit juga.He has had a blood ritual done for him but he is still sick.pangaraapong- RAAder.vndigunakan upacara korbanthing used for blood ritualMomoli oku do manuk tu pangaraa ya dialo.Saya akan membeli ayam utk digunakan upacara korban terhadapnya.I am going to buy a chicken to use for doing a blood ritual for him.pinangara'an-in- pong- RAA -ander.vntempat yg pernah melakukan upacara korban (bawah pokok dsb)place of former blood sacrificeAd puun dat nunuk dilo ot pinangara'an dit tidi ku guulu.Suatu masa yg lampau, di bawah pokok ara itu lah tempat melakukan upacara korban terhadap ibu saya yg sakit.At the base of that banyan tree is where a sacrifice was done for my mother in the past.pinangaraa-in- pong- RAAder.vndiguna utk upacara korban (ayam atau babi)thing used for blood sacrificeMinomoli yalo dot wogok tu pinangaraa dit sawo yo sumakit.Dia telah membeli babi diguna utk upacara korban terhadap isterinya yg sedang sakit.He bought a pig for a blood sacrifice for his sick wife.raa'onRAA -onder.vdilakukan upacara korbando blood ritual forOng raa'on yalo dilo alangkas olingasan.Jika dilakukan upacara korban dia pasti sembuh dari penyakitnya itu.If you do a blood ritual for him he will get better quickly.raraa'onRED- RAA -onder.vperlu dilakukan upacara korbando blood ritual forRaraa'on gaam ong oonong dot tb?Apakah penyakit tb perlu dilakukan upacara korban?Do you do a blood ritual for someone who has TB?rinaa-in- RAAder.vtelah melakukan upacara korbandid blood ritualRinaa doalo it tanak yo dit mabpangadan.Mereka telah melakukan upacara korban ke atas anaknya yg terkena penyakit sawan.They did a blood ritual for their child who had epilepsy.
raa2der. ofraa1 1ablood
raa'onder. ofraa1 2do_blood_ritual
raag1vrosak, tidak sempurna lagi, musnah, sudah tidak baik, tidak berfungsiout of order, not functioningaraago- RAAGder.adjakan rosakbrokenTandayan no mamakay ino komira dialo, milom araag.Kau berhati-hati menggunakan kemeranya itu, nanti ia rosak.Be careful using his camera; it might get broken.kaara'agVRED- ko- RAAGder.vbaru juga rosakrecently brokenKaara'ag dat tv ya dilo, oleed ya no koboli.Tv yg telah lama kami beli itu baru juga rosak.Our TV is broken; we bought it long ago.karaaganko- RAAG -ander.nkerosakanruined state, broken statePagka oloson nu inot kurita ku, ikaw ot mangatag dot karaagan.Oleh kerana kau meminjam kereta saya, kau harus membaiki kerosakan nya.Since your are borrowing my cary, you fix the things that are broken.karara'agko- RED- RAAGder.vnpenyebab rosakreason for being ruinedNunu ot karara'ag dit kurita dialo dot waagu po.Apa penyebab (keretanya) rosak sedangkan masih baharu lagi.What/How could his car be broken when it is still new?kinaraagan1-in- ko- RAAG -ander.vnsebab merosaki, tempat mengalamireason for ruin, place of ruinNunu ot kinaraagan nu ditit hp ku?Apa sebab kau merosaki telepon saya ini?Why did your cell phone get broken?kinaraagan2-in- ko- RAAG -ander.vnsebab merosaki, tempat mengalamireason for ruin, place of ruinSid Salimandut ot kinaraagan dit kurita ku, tu nakalanggar dot wogok.Kebetulan sekali tempat kereta saya mengalami kerosakan, ia itu di kg Salimandut, kerana saya melanggar babi.My car broke in Salimandut because I ran into a pig.kinararaagan-in- ko- RED- RAAG -ander.vnsudah tiba saat utk rosaktime/place of ruinKinararaagan no dat kurita dialo tu oleed no.Kini keretanya sudah tiba saat utk rosak kerana usianya sudah tua.The time for his car to break down had arrived because it was an old car.maangara'agm- VRED- pong- RAAGder.vsuka merosakkanhabitually wreckAmu ku no boliyan dot tayaaya at tanak ku tu maangara'ag.Saya tidak akan membeli lagi benda permainan terhadap anak saya itu sebab, dia merosaki.I am not going to buy a toy for my child because he breaks everything.mangaraagm- pong- RAAGder.vmerosakkanbreakOkon-ko posimoyo'on at tanak mangaraag dat weeg.Jangan biarkan kanak-kanak itu merosakkan air itu.Don't let the child wreck that water [pipe].meerara'agm- po- ing- RED- RAAGder.vtiba masa rosak (kerana sudah lama diguna)tend to breakMerara'ag no at moto dialo tu oleed no.Kini sudah tiba masanya motosikalnya rosak kerana, sudah terlalu lama diguna.His motorcylce tends to break down now because it is old.minangaraag-in- m- pong- RAAGder.vyg telah merosakkanhave wreckedYalo ot minangaraag dit longobon dit kurita ku tiya dit noowukan.Dia lah yg telah merosakkan pintu kereta ku semasa dia mabuk.He is the one who ruined the door of my car when he was drunk.nakara'agnoko- RAAGder.vtelah rosak olehhave ruinedYalo katoy ot nakara'ag di bosikal nu.Sebenarnya basikal mu itu telah rosak olehnya.It was him who ruined my bicylce.nara'agno- RAAGder.vtelah rosak, rosakruinedNara'ag i kompiuto nu.Komputer mu telah rosak.Your computer is broken.naraaganno- RAAG -ander.vmengalami kerosakan (kenderaan atau tanaman)have something break on youNalambat okoy rumikot tu naraagan okoy dot kurita.Kami lambat datang kerana kenderaan kami tadi mengalami kerosakan.We arrived late because our car broke down on us.nongo-ra'agn- ongo- RAAGder.vsemua rosakall ruinedNongo-ra'ag nopo i paray kikiawi tu nosoruwang do karabaw i botung.Padi-padi semua rosak kerana sawah di masuki kawanan kerbau.All of the rice is ruined because buffalo got into the rice field.opirara'ago- pi- RED- RAAGder.vseringkali rosakoften brokenOpirara'ag at kurita dialo tu ongo-wawagat ot muaton.Keretanya seringkali rosak karana selalu membawa muatan yg berat.His car breaks down often because he carries very heavy loads.raagoRAAG -oder.vdirosakkan, rosakkanwreckKadaay raago inot tayaaya nu, amu ku boliyan ikaw keembagu.Kau jangan rosakkan benda mainan mu itu, saya tak nak beli lagi utk mu.Don't break your toy; I'm not going to buy you a new one.raagonRAAG -onder.vsengaja merosaki, rosakkanwreckAmu ku no boliyan keembagu ikaw do bosikal, tu raagon nu.Saya tak nak belikan lagi basikal utk mu, sebab kau sengaja merosaki.I am not going to buy you a bicycle again because you ruin them.rinaag-in- RAAGder.vdirosakkanruinedRinaag do tulun it paip ya.Paip air kami sengaja dirosakkan oleh orang.Somebody ruined our [water] pipe.rinuma'ag-in- -um- RAAGder.vtibab-tiba rosak, rosakbrokeMilom tad rinuma'ag i korita dialo sid tanga do ralan.Keretanya tiba-tiba rosak ditengah jalan.Suddenly his car broke along the way.rumaag-um- RAAGder.vakan rosakbreakWaagu poma ot kurita nga rumaag-i leed.Biar pun kereta masih baru, namun suatu masa nanti ia akan rosak juga.Even tho that car is new it will eventually break down.2nbangkai (basikal, dsb)"dead" vehicle etc.kinaraagan3-in- ko- RAAG -ander.vnbangkai (basikal), yg telah rosak"dead" vehicle etc.Mogiim oku po dot kinaraagan dot bosikal, mangan ku atago keembagu.Saya akan mencari bangkai (basikal) utk dibaiki semula.I'm looking for an old broken down bicycle to fix it up once again.
raagoder. ofraag 1ruin
raagonder. ofraag 1ruin
raan1dahan, bahagian yg tumbuh dari batang pokokbranch (of a tree)momuraanm- pong- RAANder.vberdahanput forth branchesKogumuay do susumuni dot momuraan.Sebilangan banyak pokok yg tumbuh pasti berdahan.Most types of plants have branches.raan3RAANder.ndahana branch (of a tree)Nogii it raan dit rangalaw ku, tu lalandu kaasapow do tuwa.Dahan pokok rambutan saya telah patah, kerana buahnya terlalu lebat.A branch on my rambutan tree split off because it had too much fruit.
raan2nayam dara, ayam betina yg hampir bertelur, babi betinasow or hen which has not yet produced young/eggsraan4RAANder.nayam daraa female pig or hen which has not yet produced young/eggsMongokok no dîiri at raan, amu no dati oleed mogontolu ilo.Kini ayam dara itu sudah pun berkotek, mungkin tak lama lagi ia akan bertelur.The hen is clucking; it may lay an egg in not too long.rumaan-um- RAANder.vhampir-hampir ayam darahave become adult henRumaan no dîiri it manuk nitaak nu dogon.Ayam yg awak berikan pada ku tempuh hari, kini sudah hampir-hampir ayam dara.The chicken he gave me is now reaching adulthood.
raan3der. ofraan1branch
raan4der. ofraan2female_pig/hen
raarata1Malay rata (pukul rata) ??advbiasannya, selalunya, lazimnya (bkn perangai atau tabiat)norm, usual, typical behaviorraarata2RAARATAder.advkebiasaannormIlo not raarata dialo dilo, titikid tadlaw magawuk.Begitu lah kebiasaannya, setiap hari mabuk.That the norm for him; every day he gets drunk.
raarata2der. ofraarata1norm
raat11vjahat, buruk lakunya (bkn perangai, perbuatan, reka bentu, dll), berkelakuan tak baikbad, evil, not good, disagreeable etc.ara'at1o- RAATder.adjjahatbadAaku monokiambabaya dialo, tu ara'at yalo.Saya tak mahu bersahabat dgn nya, sebab perangainya jahat.I'm not going to be his friend because he has an unlikeable personality.ara'at2o- RAATder.adjyang berbuat jahatbadIsay-isay ot ara'at maan ukumo.Barang siapa yg berbuat jahat akan dikenakan hukumanWhoever is bad will be judged.arara'ato- RED- RAATder.adjberbuat jahatbehave badlyAmu awasi ong arara'at sid tulun.Tak elok jika berbuat jahat terhadap seseorang.It's not good to behave badly towards people.araraatano- RED- RAAT -ander.vterasa tidak baik (perasaan), terasa jahatfind something disagreeableMaya oku dara dikoo nga araraatan oku dot eeduan yoalo.Saya berhasrat turut sama dgn kamu, tapi saya merasa jahat jika saya tinggalkan mereka begitu sahaja.I would go with you but I would feel bad if I left this group of people behind.kaara'atVRED- ko- RAATder.adjsejahathow evilSongkuro kaara'at do tulun, monoluod-i dot tambabaya yo.Sejahat mana sekali pun seseorang namun ia mengasihi sahabatnya.However evil a person is, they still love their friends.karaatanko- RAAT -ander.nkejahatanevil, wickednessNunu ot karaatan dialo sid dikaw tu sampay binobog nu yalo?Apa kejahatannya sehingga awak memukulnya?What bad thing did he do to you to the point that you thrashed him?karaatoko- RAAT -oder.nsememangnya jahatevilAmu oku oboyingaan dot minanakaw yalo, tu andang karaato do takal yo.Saya tdk merasa hairan mengapa dia mencuri, sebab perangainya sememangnya jahat.I'm not amazed that he stole because his mind is evil.ongo-raraatongo- RED- RAATder.vsemua jahat, jahat-jahat belakaall evilOngo-raraat ot takal dat tanak dialo.Perangai anak-anaknya jahat-jahat belaka.All their children have evil minds.pakaraatpoko- RAATder.vmenuduh (seseorang) jahatdenigrate, speak evil ofPakaraat yalo dogon dot aso totongoh minangan ku dialo.Dia menuduh saya jahat, sedang tiada apa-apa yg saya lakukan terhadapnya.He is denigrating me whereas I did nothing at all to him.pakaraatonpo- ko- RAAT -onder.vdianggap jahatdenigratePakaraaton nogi do tulun ong ara'at no.Sememangnya seseorang itu dianggap jahat jika memang perangainya jahat.If you are evil people will denigrate you.paraatonpo- RAAT -onder.vsengaja berbuat jahatcause/allow to be evilOng miyon koh sid doalo, okon-ko paraaton ot takal nu.Jika kau tinggal bersama mereka, jangan sengaja berbuat jahat.When you live with them, don't let your mind become evil.raraatoning- RED- RAAT -onder.vdiperbuat jahat, dihinado evil to, speak badly ofI tanganak po yalo dilo, raraaton di sadad yo. Amu dîiri tidiino tu asawat ot sikul yo.Sewaktu kanak-kanak dulu dia selalu diperbuat jahat oleh rakan-rakannya, tapi kini tidak, kerana dia sudah berpendidikan tinggi.When he was a child, his peers berated him. Now that is not the case because he achieved a high level of schooling.rinumaat-in- -um- RAATder.vberubah jadi jahatbecame bad, evilRinumaat diiri ot takal dialo dot asasarok korunggum dot tanganak dot moomiansaw.Kini perangainya berubah jadi jahat setelah bergaul dgn budak-budak yg suka merayau.His thinking then turned evil, always going with children roaming about.rumaat-um- RAATder.vberubah jadi jahat, bertambah jahatbecome evilMakin maagayo yalo, makin rumaat at takal yo.Semakin dia bertambah besar semakin perangainya bertambah jahat.The more he grew up the more evil his thinking became.tara'att- o- RAATder.adjjahatevil, badAndang yalo dilo tulun taraat.Sememangnya dia org yg jahat.He is certainly a bad person.tongo-raraatt- ongo- RED- RAATder.vyang jahatevil (plural)Aso guna dot rumunggum dit tulun tongo-raraat.Tiada faedahnya hidup bergaul dengan orang-orang yg jahat.There is no point in living together with evil people.2vbadan tidak enak, pening, berasa demam dll seakan-akan (kepala) berpusing-pusingfeel sick, under the weatherara'at ot rasao- RAAT OT RASAder.vkepala pening, badan tidak enakfeel sickAmu oku kumaraja beenoy tu ara'at ot rasa ku.Hari ini saya tidak kerja kerana kepala saya pening.I'm not going to work today because I'm not feeling so hot.padraatan do rasapog- RAAT -an DO RASAder.vsakit, demamfeel sickSominggu dot amu nokosikul yalo tu padraatan dot rasa.Selama seminggu dia tidak hadir ke sekolah kerana demam.He didn't go to school for a week because he felt ill.3ncecair mayat, yg keluar drpd mayat manusia dll yg sudah buruk, larutan mayatbodily fluid of corpse, purge fluidrinaat1-in- RAATder.ncecair mayatbodily fluid of corpseModsu oku po, nogigilan oku dit rinaat di bangkay dialo.Saya hendak mandi sekarang juga, kerana saya terpalit dgn cecair mayatnya.I am going to bathe; I brushed against the fluid from his corpse.der.ki-rinaatraat1rinaat3raat14adjhodoh (paras)uglyarâara'ato- #- RED- RAATder.adjhodohuglyArâara'at poma ot wuros do tulun ong awasi ot takal ki-guna-i.Walau pun rupa seseorang itu hodoh jika budi pekerti nya baik sangat berguna juga.Even if [a person's] face is ugly, if they have a virtuous mind they are a useful [person].
raat2adjlaut, air masin yg menggenangi sebahagian besar drpd muka bumisea, oceanraat3RAATder.adjlautsea, oceanOosin ot weeg do raat.Air laut rasanya masin.The water in the ocean is salty.
raat3der. ofraat2ocean
raayat1Malay rakyat < Arabicnanak-anak, keturunanprogenyraayat2RAAYATder.nanak-anakprogenyOgumu ot raayat dialo tu ogumu ot sawo.Dia mempunyai anak-anak yg banyak kerana dia kahwin banyak.He has lots of descendants because he has lots of wives.
raayat2der. ofraayat1progeny
rababasselerak, menyimpan dengan tidak teratur (spt pakaian dsb), letak sebarangandisorderly, chaotic, putting clothing and the like away without ordersynramig 1nirababas-in- i- RABABASder.vtelah diletak sembaranganput in disorderly stateNirababas nopo dialo at tongo kumut, amu linupi.Semua kain-kain yg sudah di cuci, telah diletaknya sembarangan tanpa melipatnya.He just plopped down the clothing, not folding [it].parababasopo- RABABAS -oder.vletak sembaranganput in disorderly stateKadaay parababaso inot kasut tu mogiim koh mari dino saarap.Jangan letak sembarangan kasut mu, sebab susah utk cari esok pagi.Don't lay your shoes down willy-nilly because you will be looking for them in the morning.
rabang1percabangan, perihal bercabang atau tumbuh cabangnyacrotch, place where branches of tree split outpirabangan3pi- RABANG -ander.vpercabangancrotchGirot no dino pirabangan do dino kayu, aratu koh dati.Kau harus berpaut erat pada percabangan kayu itu, nanti kau jatuh pula.Hang on there in the crotch of the tree; [otherwise] you may fall.
rabang2tembung, bertembung, berjumpa (dgn tidak sengaja), bertemu dlm satu pertarungan (spt perlawanan bola sepak dll)meet (in a contest), meet unintentionallykopirabangkopi- RABANGder.vakan bertemumeetKopirabang tokow suuwab mibula.Pasukan kami dengan pasukan kamu akan bertemu esok bermain bola.We will be contesting tomorrow in soccer.nokopirabangno- kopi- RABANGder.vtelah bertembunghave metNokopirabang dot Argentina om England mibula, nga nakala ot England.Pasukan Argentina dengan England telah bertembung dlm perlawanan bola sepak, England tewas.Argentina and England met in soccer and England lost.
rabas1ndahiforeheadrabas2RABASder.ndahiforeheadOruol itit rabas ku nokogugu do torigi kosodoy.Dahi saya sakit kerana terantuk dengan tiang rumah semalam.My forehead hurts, having run into a house post last night.
rabas2der. ofrabas1forehead
rabpivhuyung-hayang, bergerak-gerak (bergoyang-goyang dsb) ke kiri dan ke kanan, hampir rebahtip, sway side to sidesynguyampicfaba1dunsongliwan1ratu1 1ruluk 1mirarabpimi- RED- RABPIder.vterhoyong-hayangsway side to sideMirarabpi po yalo mamanaw tu noowukan.Dia berjalan dgn terhuyung-hayang kerana mabuk.His swaying side to side walking because he is drunk.narabpino- RABPIder.vtelah terhuyunghave swayed side to sideNarabpi oku dot notobping dialo.Saya telah terhuyung kerana terlanggar olehnya.I tipped to one side because of running into him.
rabus1Malay rebusvrebus, merebus, memasak sesuatu dlm airboil somethingmaangarabusm- VRED- pong- RABUSder.vbiasa merebusnormally boiledMaangarabus dot sada i sawo ku.Isteri saya biasa merebus ikan.My wife habitually boils fish.mangarabusm- pong- RABUSder.vmerebusboilMangarabus oku dat sada.Saya nak merebus ikan itu.I'm going to boil that fish.minangarabus-in- m- pong- RABUSder.vtelah merebusboiledMinangarabus okoy dot doruk do rinapa ya.Kami telah merebus rebung sebagai lauk kami.I boiled bamboo shoots for our rice accompanier.mokirabusm- poki- RABUSder.vmeminta rebusask to boilTitikid minsasarap mokirabus oku di sawo ku dot tontolu.Setiap pagi saya meminta rebus pd isteri ku beberapa biji telur.Every morning I ask my wife to boil and egg for me.niparabus-in- i- po- RABUSder.vmenyuruh merebuscaused to boilIt tonsi dot wogok ot niparabus ku dialo.Saya hanya menyuruh (dia) merebus daging babi itu saja.I directed him to boil the pork.pongorobusanpong- RABUS -ander.vntempat merebus (periuk dll)place of boilingIt lonjong tokodok ot pongorobusan dinot sada.Gunakan periuk kecil sahaja tempat merebus ikan itu.The small kettle is the place to boil those fish.rinabus-in- RABUSder.vtelah direbusboiledAmu eengin mari yalo bâanar dilo rinabus, subay guringon.Dia tak berapa suka yg telah direbus itu, semestinya digoreng.He doesn't especially like boiled [food]; it has to be fried.robusoRABUS -oder.vrebusboilRobuso nôopo inot sada, kadaay-i guringo.Kau rebus sahaja ikan itu, tak payah digoreng.Just boil that fish - don't fry it.robusonRABUS -onder.vdirebusboilRobuson ot tonsi do karabaw ot keenginan ku mangakan.Saya lebih suka memakan daging kerbau yg direbus sahaja.I like to eat buffalo meat that is boiled.
rabut1vcabut, menarik sst supaya terlepas (spt pokok getah kecil dll utk ditanam)pull up for replantingmangarabutm- pong- RABUTder.vmengorekpull up for replantingMangarabut oku po dat rumodok at gata dilo, tonomon ku.Saya akan mencabut nanti pokok-pokok getah yg masih kecil itu utk ditanam.I am going to pull up for replanting those small rubber trees to plant.